Адвокат | Мажеру Инна Александровна
RU | UA | EN
Вернуться к статьям

Клопотання про визнання доказів недопустимими

Адвокат Мажеру Инна Александровна | 22.01.2014


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/advoka26/xn----7sbabhllh6aws5auu.odessa.ua/www/article.php on line 105
Адвокат Одесса Мажеру

У Київському районному суді м. Одеси знаходиться на розгляді кримінальна справа №520/13521/13-к, якою Мелашенко С.М., обвинувачується органами досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 276 КК України.

29.11.2013 р. судом було частково задоволено клопотання сторони обвинувачення про дослідження документів та матеріалів, а саме копії рішення ДП «Антонов» №24-12-021 про встановлення максимальної взльотної маси літака АН-24 RW (т. 24 л.арк. 41) та Висновку експерта (т.27 л.арк. 129);

Вважаю за необхідне заявити клопотання про визнання доказів недопустимими Висновку експерта (т.27 л.арк. 129) та документів, на підставі яких проводилась експертиза.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Ці данні встановлюються процесуальними діями, які фіксуються відповідно до вимог ст. 104 КПК України протоколом.

 

Відповідно до статті 86 КПК України


1. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
2. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.


Відповідно до статті 87 КПК України:

 

Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
1. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

2. Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння:

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов;

 

3. Докази, передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого судового розгляду, крім розгляду, якщо вирішується питання про відповідальність за вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були отримані.

Зібрані матеріали кримінального провадження № 12013050900000001 свідчать про невідповідність висновків сторони обвинувачення про обставини, що підлягають доказуванню, оскільки вона всупереч вимогам ст.ст. 86, 87, 94 КПК України спирається на однобічно та неповно досліджені докази, а також на недопустимі докази, перелік яких наведено у таблицях які додаються до цього клопотання та у яких систематизовані порушення діючого законодавства відносно наданого стороною обвинувачення доказу Висновку експерта (т.27 л.арк. 129); .

В ході досудового розслідування 11 липня 2013 року експертами Богуненко М.М., Аргуновим Г.Ф. та Пучковим Ю.П. була проведена комісійна комплексна авіаційно-технічна експертиза на підставі постанови органу досудового розслідування про призначення комісійної комплексної авіаційно-технічної експертизи від 27.03.2013 р. (т. 27 л.арк.127-132);.

Вказана експертиза була проведена із грубим порушенням кримінального процесуального законодавства, на основі недопустимих доказів, без всебічного аналізу і проведення експертних досліджень та її результати не можуть бути використані як докази відповідно до Конституції України та КПК України.

 

1. Експертиза ґрунтується на недопустимих доказах - Матеріалах технічного розслідування Національного бюро з розслідування авіа подій та інцидентів:

1.      Протоколі відтворення запису бортового магнітофону МС-61;

 

2.      Графіків розшифровки МСРП-12;

 

3.      Дослідженні динаміки поведінки літака Ан-24 РВ бортовий № 46622, реєстраційний знак UR-WRA, проведеним професором НАУ д.т.н. Іщенко С.О.(аркуші експертизи 22-25);

 

4.      Інженерно-штурманському розрахунку польоту, виконаний професором НАУ д.т.н. Іщенко С.О. .(аркуш експертизи 32).

 

Недопустимість кожного із зазначених доказів розписана у таблиці «Недопустимі докази, які надані стороною обвинувачення», що додається до клопотання.

 

Відповідно до частини 4 статті 119 Повітряного кодексу України:

 

Будь-яке адміністративне, службове, прокурорське, судове розслідування, спрямоване на встановлення вини або відповідальності, повинне проводитися окремо від технічного розслідування авіаційних подій, серйозних інцидентів, надзвичайних подій та пошкоджень повітряних суден на землі.

До матеріалів з технічного розслідування авіаційних подій, серйозних інцидентів, надзвичайних подій та пошкоджень повітряних суден на землі, які підлягають опублікуванню або передачі, застосовується анонімність щодо особи, яка подала таку інформацію.

Звіт та матеріали технічного розслідування не можуть використовуватися адміністративними, службовими, прокурорськими, судовими органами, страховиками для встановлення вини або відповідальності.

 

2.Експертиза виконана експертами, які не володіють науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями та не мають право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і яким доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Залучені експерти надали висновок з питань, які не стосуються сфери їх знань та діяльності.

Доцент кафедри аеронавігаційних систем НАУ Богуненко М.М. був у колишньому військовим льотчиком до 2004 року, але у цивільній авіації не працював, специфіку не знає, спеціального законодавства у сфері цивільної авіації не знає та у своїй практиці не користувався. З 2004 року є викладачем по спеціальності «Обслуговування повітряного руху» та займається підготовкою авіадиспетчерів.

 

Доцент кафедри аеронавігаційних систем НАУ Аргунов Г.Ф. за фахом диспетчер. З 2004 року займається підготовкою авіадиспетчерів.

 

Доцент кафедри збереження льотної придатності Пучков Ю.П. спеціаліст по технічній експлуатації вертольотів і двигунів, з 1976 року займається викладацькою діяльністю. Має опубліковані праці в галузі безпеки польоту вертольотів.

У матеріалах кримінальної справи немає документів, підтверджуючих кваліфікацію експертів, тому сторона захисту самостійно отримала їх із мережі Інтернет, дані, що е у свобідному доступі, роздруківки додаються.

Згідно зі ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

 

Відповідно до п. 1 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

 

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу», атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.

 

Фахівець-пілот Фостенко М.М., який був залучений слідчим підставі постанови органу досудового розслідування про призначення комісійної комплексної авіаційно-технічної експертизи від 27.03.2013 р. (т. 27 л.арк.127-132) у якості експерта, але участі у проведенні експертизи не приймав.

3. Експертиза частково не підписана експертами - виконавцями, а саме аркуші експертизи: 6,9, 10, 11, 12, 13 . (Аркуші справи 127-165)

 

4. Експерти не відповіли на більшість поставлених перед ними питань. На 29 питань отримано лише 10 незмістовних відповідей.

5. Відповіді не ґрунтуються на власних дослідженнях експертів, які повинні були самостійно провести дослідження по поставленим перед ними питанням. Експертиза ґрунтується цілком на цитуванні двох документів:

·         Дослідження динаміки поведінки літака Ан-24 РВ бортовий № 46622, реєстраційний знак UR-WRA, проведеним професором НАУ д.т.н. Іщенко С.О.(аркуші експертизи 22-25);

·         Інженерно-штурманський розрахунок польоту, виконаний професором НАУ д.т.н. Іщенко С.О. аркуш експертизи 32).

6. У висновку експерту не зазначено докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка.

7. Не наведений детальний опис отриманих матеріалів та які конкретно матеріали були використані експертом.

8. Висновки експертів суперечать матеріалам справи та обставинам авіакатастрофи, а саме:

·         твердження про те, що була включена проти крижова система літака, що могло призвести до падіння швидкості не відповідає дійсності, оскільки ПКС була вимкнута, що підтверджується відеозаписом огляду місця події та даними МСРП-12;

·         час коли сталася авіакатастрофа на 7 хвилин не відповідає часу коли сталася авіакатастрофа ( згідно рапорту оперативного чергового на Донецькій залізниці від 13.02.2013 року, про те, що 13.02.13 о 22:35 год. до черговій частини УМВС України на Донецькій залізниці по телефону 305-70-00 надійшло повідомлення від ОУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Железняк Є.В. про те, що 13.02.2013 р. в 18:16 літак АН-24 який прямував з м. Одеса до м. Донецьк рейсом №8971 здійснив посадку в аеропорту м. Донецьк по за зоною посадочної смуги. (т. 1 арк.2);

·         погода на час коли сталася авіакатастрофа; (Видимість змінювалась кожну хвилину в бік покращення та повідомлялась екіпажу по системі АТІС, необхідно установити точний час авіакатастрофи для того, щоб установити погоду на час катастрофи)

·         причини авіакатастрофи (Втрата керованості літака внаслідок падіння швидкості, МАБУДЬ із-за того, що екіпаж втратив контроль над зміною параметрів літака, зосередившись на пошуку наземних орієнтирів. Експерт безпідставно встановлює ВИРОГІДНУ причину катастрофи не враховуючи, що екіпаж здійснював посадку за точною системою заходження на посадку ILS - за приладами, що не потребує пошуку наземних орієнтирів)

·         встановлення причинно-наслідкового зв’язку дій пілота з авіакатастрофою. (експерт не указав які дії пілота знаходяться у причино - наслідкового зв’язку з авіакатастрофою)

·         твердження експертів про те, що дії пілота по парируванню крену почалися після того , як прозвучала в кабіні світлова та звукова сигналізація (ніякої звукової та світової сигналізації в кабіні літаку не було та нічим не підтверджується)

·         твердження експертів про те, що дії пілота по парируванню крену вилились у взяття штурвалу на себе, не відповідають дійсності, роз шифровкам чорних скриньок, результатам моделювання останніх хвилин перед катастрофою. Кут тангажу склав близько 4-6 градусів

·         (горизонтальний політ), що не як не могло призвести до зниженню швидкості літака;

·         та інше;

9. Експерти залишили поза увагою хімічну експертизу палива, згідно якої паливо мало вміст механічних домішок та води, що вірогідно призвело до відмови двигуна. Залишено без уваги умови заправки літака літнім паливом без додавання спеціальної рідини «І». Експерти не провели експертні дослідження причинного зв’язку між неякісним паливом та авіакатастрофою.

10. Не проведені експертизи паливних та масляних фільтрів, двигунів, гвинтів, систем керування літака, на предмет їх працездатності на момент авіакатастрофи та виявлення чи не було порушень у їх роботі в процесі заходження на посадку та захід на друге коло.

Отже, комісійна комплексна авіаційно-технічна експертиза від 11 липня 2013 року, проведена експертами Богуненко М.М., Аргуновим Г.Ф. та Пучковим Ю.П. як за формою, так і за змістом, а також за суб’єктами її проведення є незаконною та повинна бути визнана судом недопустимим доказом.

На підставі викладеного, виходячи із завдань кримінального судочинства та загальних засад кримінального провадження, керуючись ст.ст. 46, 86, 89, 94, 350, 358 КПК України,

ПРОШУ:

Визнати недопустимими виключити із числа доказів у кримінальному провадженні № 12013050900000001 такі докази:

  1. Висновки комісійної комплексної авіаційно-технічної експертизи від 11 липня 2013 року, проведеної експертами Богуненко М.М., Аргуновим Г.Ф. та Пучковим Ю.П. Протоколі відтворення запису бортового магнітофону МС-61;

 

  1. Графіки розшифровки МСРП-12;

 

  1. Дослідження динаміки поведінки літака Ан-24 РВ бортовий № 46622, реєстраційний знак UR-WRA, проведеним професором НАУ д.т.н. Іщенко С.О.(аркуші експертизи 22-25);

 

  1. Інженерно-штурманський розрахунок польоту, виконаний професором НАУ д.т.н. Іщенко С.О. .(аркуш експертизи 32)

Адвокат: Мажеру І.О.

Вернуться к статьям

Рубрики:

Авиакатастрофы
Административное судопроизводство
Административные дела
Банки
Возмещение ущерба
Гражданские дела
ДТП
Защита прав детей
Защита права собственности
Земельные споры
Кредиты
Международное право
Налоговые споры
СМИ
Уголовные дела
˄